Πτυχιακές Εργασίες

ptyxiakes ergasies

Πτυχιακές εργασίες – Διπλωματικές μελέτες - Φοιτητικές εργασίες εξαμήνου


Παρέχουμε συμβουλές στη συγγραφή, μορφοποίηση, επιμέλεια και εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών, μεταπτυχιακών καθώς επίσης και εργασιών εξαμήνου, καθοδηγώντας τους φοιτητές όπου χρειάζεται.

Αναλαμβάνουμε επίσης τη στατιστική επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων (πειραματικές μετρήσεις, ερωτηματολόγια) σε Excel και SPSS με εξαγωγή όλων των απαραίτητων πινάκων και γραφημάτων. Ακόμη, περιλαμβάνεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με όλους τους σχετικούς δείκτες για κάθε μελέτη.

Υποστηρίζουμε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ).

Κάντε τη διαφορά, παρουσιάζοντας μία άρτια εργασία, που θα σας εξασφαλίσει καλή βαθμολογία...

Τα γνωστικά πεδία για τα οποία αναλαμβάνουμε την υποστήριξη πτυχιακών αλλά και διπλωματικών εργασιών είναι τα εξής παρακάτω:

 

Φυσικοθεραπεία 
Ψυχολογία 
Εργοθεραπεία 
Ιατρική
 Παιδαγωγικά
 Οικονομικά
 Management
 HRM
Marketing 
Χημεία
 Βιολογία
 Πληροφορική
Γεωπονία 
 Τεχνολογία Τροφίμων
 Φυτική Παραγωγή
 Ζωική Παραγωγή 
 Νοσηλευτική
 Περιβάλλον

 
Τιμοκατάλογος υποστήριξης στην εκπόνηση πτυχιακών

Συγγραφή κειμένου - Μορφοποίηση - Εύρεση βιβλιογραφίας
από €350,00
Δημιουργία powerpoint για παρουσίαση πτυχιακής
από €70,00

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η χρέωση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εργασίας.

 

X

Right Click

No right click